Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на info-400254@edu.mon.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Работно време

Работното време на градината

Понеделник до Петък от 7.00 - 19.00ч

Работно време на Директор

Понеделник от 8.00 – 16.30ч.
Вторник от 9.30 – 18.00ч. Сряда от 8.00 – 16.30ч.
Четвъртък от 8.00 – 16.30ч.
Петък от 7.30 – 16.00ч.

Почивка всеки ден от 12.00 – 12.30ч.

Приемно време на Директор

Вторник от 16.00 – 18.00ч.
Петък от 7.30 – 10.00ч.

Работно време администрация от понеделник до петък

Технически секретар от 8.00 – 16.30ч.
ЗАС от 7.30 – 16.00ч.

Почивка всеки ден от 12.00 – 12.30ч.

Забележка:

През цялото времетраене на работното си време Директорът и административния персонал приемат и работят с родители и други лица при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.