Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на info-400254@edu.mon.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Обществен съвет


Правилник на Обществения съвет (docx)

Дейност на Обществения съвет (docx)

Покана за излъчване членове на Обществения съвет (docx)

Отчет за работата на обществения съвет 2020-2021 (pdf)

Протокол 1/28.09.2020 (pdf)

Протокол 2/10.12.2020 (pdf)

Протокол 3/16.02.2021 (pdf)

Протокол 1/29.09.2021 (pdf)

Протокол 2/16.12.2021 (pdf)

Протокол 3/22.03.2022 (pdf)

Протокол 1/16.09.2022 (pdf)

Протокол 2/15.12.2022 (pdf)

Протокол 2/20.03.2023 (pdf)

Протокол 4/21.06.2023 (pdf)

Протокол 1/28.09.2023 (pdf)

Протокол 2/05.12.2023 (pdf)

Протокол 3/27.02.2024 (pdf)