Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

23.12.2022

Обява за събиране на оферти за поръчка 02783-2022-0002 с предмет Доставка на нетни количества активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор за балансираща група за нуждите на 21 „Калина Малина“-гр.Варна

Обява

14.12.2021

Обява за събиране на оферти за поръчка 02783-2021-0002 с предмет Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (НН) и избор на координатор за балансираща група за нуждите на 21 „Калина Малина“-гр.Варна

Обява

09.11.2021

Обществена поръчка чрез процедура по ЗОП 02783-2021-0001 с предмет "Доставка на Газьол за промишлени и комунални цени за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 21 "Калина Малина", гр. Варна, ж.к. Чайка, до бл. 40

Решение за откриване на процедурата

Борсов договор

Обявление за възложена поръчка

17.10.2019

Информация за дата, размер, плащане по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет - доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ДГ №21 “КАЛИНА МАЛИНА„ от 22.10.2017 г.: Гориво 17.10.2019.pdf (17.10.2019г.)

26.09.2019

Съобщение за изпълнен договор

На 26.09.2019 година приключи изпълнението по договор "Ремонтни дейности в група "Слънчо" и група"Звездичка".

20.09.2019

Заповеди по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко":
Заповед за определени заявители (20.09.2019)
Заповед "Училищно мляко" (20.09.2019)
Заповед "Училищен плод" (20.09.2019)

Предишни обяви >>