Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

12.09.2019

Обществена поръчка чрез процедура по ЗОП 02783-2019-0001 с предмет "Доставка на Газьол за промишлени и комунални цени за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 21 "Калина Малина", гр. Варна, ж.к. Чайка, до бл. 40"

Решение за откриване на процедура

Борсов договор

Обявление за възложена поръчка

09.09.2019

Обявление за процедура по схема "Училищен плод" и по схема "Училищно мляко".

Обявление (09.09.2019)

09.09.2019

Съобщение за изпълнен договор

На 09.09.2019 година приключи изпълнението на договор с предмет "Ремонтни работи по нов корпус на ДГ №21"Калина Малина ".

16.08.2019

Протокол от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка -ремонтни дейности в група Слънчо" и група "Звездичка".

Протокол (16.08.2019г.)

20.08.2019

Договор - "Алсис"ЕООД - Изпълнение ремонтни дейности в ДГ №21"К.Малина " - група"Слънчо" и група "Звездичка".

Договор (20.08.2019г.)

<< Следващи обяви  Предишни обяви >>