Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на info-400254@edu.mon.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Други


Превенция на насилието и агресията - добри практики: (pdf)

Практически насоки за действията които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации: (pdf)

Информация за социалните услуги в общността за деца: (pdf)

Държавна агенция за закрила на детето - контакти: (pdf)

Правила за оказване на първа помощ: (pdf)