Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на info-400254@edu.mon.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Документи по ЗПУО за учебната 2022/2023г.


Годишен план за дейността (pdf)

Програмна система 2022-2023 (pdf)

Правилник за дейността 2023-2024 (pdf)

Етичен кодекс (pdf)

Дневен режим учебно време (pdf)

Дневен режим неучебно време (pdf)

Седмично разпределение (pdf)

Стратегия за развитие (pdf)

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация (pdf)

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детската градина (pdf)

<< Следващи документи    Предишни документи >>