Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на info-400254@edu.mon.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ДГ №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна кв.Чайка до бл.40

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15


Ковид 19 - Организация на работа

2022 / 2023

Заповед № 319/08.12.22г. Отпадане на противоепидемични мерки в ДГ № 21 Калина Малина

Заповед № 231/02.11.22г. Прилагане и спазване на въведените противоепидемични мерки в ДГ № 21 Калина Малина

Заповед № 214/18.10.22г. Удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки в ДГ № 21 Калина Малина

Заповед № 200/07.10.22г. Прилагане и спазване на противоепидемични мерки в ДГ № 21 Калина Малина

Заповед № 838/12.09.22г. Прилагане и спазване на противоепидемични мерки в ДГ № 21 Калина Малина

2021 / 2022

Заповед № 986/10.09.21г. Вътрешни правила за работа в условията на извънредна пандемична обстановка в ДГ № 21 Калина Малина

Заповед № 969/01.09.21г. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в ДГ

2020 / 2021

1. Заповед № 1070/11.09.2020 г. на директора на ДГ №21"К.Малина"

2. Вътрешни правила за работа в условия на COVID-19

3.График за приемане и изпращане на децата

4 Процедура за почистване и дезинфекция

5.Процедура при съмнение или случай на COVID-19 при дете

6. Процедура при наличие на симптоми за COVID-19 при възрастен

7.Разпределение детски площадки

Заповед временни противоепидемични мерки

Съобщение от 19.03.2021 г.