Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на dg21kalinamalina_vn@abv.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

ОБЩИНА ВАРНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „КАЛИНА МАЛИНА”
гр.Варна ж.к.”Чайка” до бл.40, 052 33 15 15

Бюджет 2019

Публикуван бюджет 2019: Бюджет 2019

Отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2019 година: Отчет 1 (31.03.2019 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2019 година: Отчет 2 (30.06.2019 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие 2019 година: Отчет 3 (30.09.2019 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 4-то тримесечие 2019 година: Отчет 4 (31.12.2019 г.)


Бюджет 2018

Публикуван бюджет 2018: Бюджет 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2018 година: Отчет 1 (31.03.2018 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2018 година: Отчет 2 (30.06.2018 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие 2018 година: Отчет 3 (30.09.2018 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 4-то тримесечие 2018 година: Отчет 4 (31.12.2018 г.)


Бюджет 2017

Публикуван бюджет 2017: Бюджет 2017

Отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2017 година: Отчет 1 (31.03.2017 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2017 година: Отчет 2 (30.06.2017 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие 2017 година: Отчет 3 (30.09.2017 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета за 4-то тримесечие 2017 година: Отчет 4 (31.12.2017 г.)


                << Бюджет 2020  Бюджет 2016 >>